Du har valgt:

Praktisk trebygging

Hvorfor tre?

 

Tre er et valg for framtida!

Tre som materiale har lange tradisjoner i Norge, og disse tradisjonene har vi tatt med oss inn i nåtiden. Tre har mange gode kvaliteter som gjør at det egner seg for det norske klimaet, og de fleste hus er i dag bygd i tre.

Men tre er et allsidig materiale som brukes til mye mer enn hus. Det er lett tilgjengelig, fornybart og miljøvennlig. Det er et levende materiale som gir helt spesielle kvaliteter.

Derfor er det et populært valg blant dagens arkitekter og designere, og vi kan i dag se mange spennende eksempler på bygninger og produkter laget av tre.

 

Tegnefilm fra Trefokus: Kort om hvorfor du bør bygge i tre!

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter