Du har valgt:

Design i tre

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller trenger mer informasjon, eller tips til hvordan dette kan organiseres og finansieres, ta gjerne kontakt med Skoleskogen, Skogbrukets Kursinstitutt:

 

Bjørn Helge Bjørnstad

e-post: bhb@skogkurs.no

 

 

Anna Lena Albertsen

 e-post: ala@skogkurs.no

 

Gi oss gjerne tilbakemeldinger på nettsidene våre og stoffet som er lagt ut. Både ris og ros!

Egne erfaringer og gode tips kan deles på VALGFAG sine egne Facebook-sider!

VIL DU DELE DETTE?

Praktisk trebygging

Valgfag: Teknologi i praksis / Produksjon av varer og tjenester

Elevene skal i løpet av valgfaget bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter