Du har valgt:

Design i tre

Nettressurser

 

  Vi anbefaler spesielt:

 

 

  energiveven.no

  Skog og klima

  • 10 gode grunner
  • Drivhuseffekten
  • Karbonets kretsløp
  • Substitusjonseffekten

 

  treveven.no

  Temasidene

  • Gull og grønne skoger
  • Fra idé til produkt

  Rundturene

  • Fra Grandiosa til Nirvana
  • Please sit

  

  skogveven.no

  Temasidene

 

 

 

  trefokus.no

  Tre er miljø

  Tre og miljø

  Byggebeskrivelser

  Tre som materiale

  Bjelkelagstabell app

  • et hjelpemiddel for å dimensjonere riktig

 

 

 

 

  trevare.no

  Bli snekker

  Opplæringskontorene

  Finn bedrift

 

 

  treteknisk.no

  Skolekonkurranse

  Kunnskapsbank

  

  

 

   vibyggernorge.no

  For skoler

 

 

BOLIGabc

  boligabc.no

 

  Hvordan et hus blir til

  Vi bygger et lite hus på ordentlig

  Boligen

  ArchiCAD 14

  • gratis 3D tegneverktøy for skoleverket

  velgskog.no

  Hva kan jeg bli?

  Studiesteder

  For rådgivere

VIL DU DELE DETTE?

Praktisk trebygging

Valgfag: Teknologi i praksis / Produksjon av varer og tjenester

Elevene skal i løpet av valgfaget bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter