Du har valgt:

Design i tre

Nyttige tips

 

Å jobbe med design kan innebære så mangt!

Tredesign innebærer å utvikle idéer, tegne skisser og ferdige plantegninger, prøve ut og vurdere materialer og teknikker, samt å avveie de ulike estetiske og funksjonelle løsningene. Alt dette kan knyttes opp mot kunst og håndverk. Eventuelle målinger, beregninger og bruk av mønster og vinkler, vil involvere elementer fra matematikkfaget.

En bærekraftig utvikling er knyttet til både miljø, samfunn og økonomi, og valg av tre som materiale kan i en slik sammenheng gi en vinkling mot fagene naturfag og samfunns­fag. Sammenlignet med en del andre materialer, er tre et miljøvennlig valg. Tre er et fornybart materiale, med et positivt karbonregnskap. Dessuten gir trevirke et gunstig inneklima. Nettsidene til energiveven.no og trefokus.no gir mer informasjon om dette.  

Design i tre kan også være en anledning til å lære mer om hele verdikjeden fra treet i skogen til ferdig produkt i industrien. Elevene kan på den måten lære om en av Norges næringer og kanskje få kjennskap til en lokal bedrift. Nettressursen treveven.no kan være et godt hjelpemiddel i en slik sammenheng. Her dekkes temaer som treindustri og treforedling, skogbruk, produkter fra skog, arkitektur, og oversikt over yrker, utdanning, bedrifter og virksomheter.  

 

Innovasjon

Godt design handler ikke bare om utseende, men innebærer også brukervennlighet. Det skal være smarte løsninger som er gode å bruke. Samtidig skal produktet kommunisere en egenartet stil, en tilhørighet. Å jobbe med design er en anledning for elevene til å være kreative. Kanskje kan de utvikle et helt nytt design, og kanskje til og med et helt nytt produkt? Kreativt design er et undervisningsopplegg der oppfinnsomhet og nytenking er spesielt vektlagt. For mer inspirasjon, se temasidene på treveven.no: Fra idé til produkt.

 

Arbeidstegninger

Tegningene er en viktig del av designprosessen. Det er her arbeidet med å skape et nytt produkt og en visuell stil begynner. Ofte må man lage mange utkast før man kommer frem til en løsning. Tegningene skal også være et hjelpemiddel under selve byggeprosessen. Ut i fra tegningen skal man kunne lese størrelse og tykkelse på de ulike delene, og hvordan de skal settes sammen.

Et godt tegnebrett eller et digitalt tegneverktøy kan derfor være nyttige hjelpemidler. Et tegnebrett kan man enkelt og billig lage selv av finsponplater (MDF). Det bør være litt større enn et A3-ark, for eksempel 40 x 50 cm. Arket tapes fast til tegnebrettet. I tillegg bruker man lange linjaler og tegnetrekanter (vinkelhaker). Hovedlinjalen føres langs brettet, og gjør det enkelt å lage parallelle linjer. Streker i andre retninger og vinkler, kan lages ved hjelp av tegnetrekanten. (Idé og illustrasjon hentet fra BOLIGabc.)

BOLIGabc har et gratis tegneverktøy, ArchiCAD 14, som kan lastes ned. Det finnes også andre som tilbyr gratis tegneverktøy, for eksempel SketchUp.

 

Materiale

For de fleste prosjektene vil den lokale byggevareleverandøren kunne levere det som trengs. For de litt mer spesielle behovene, kan kanskje BOLIGabc sin oversikt over utstyr og leverandører, være et godt tips. Legg merke til at Ringerike fengsel har spesialtilpassede materialepakker til modellhusbygging. Et godt alternativ til dette, kan være Biltemas trepinner. Dette er som miniatyrplanker å regne. De er rimelige i innkjøp, og kan være anvendelige til mye forskjellig.

Det kan ofte lønne seg å ta en telefon til den lokale byggevareleverandører. Det er ikke uvanlig at de har kapp og materiale til overs som de er villige til å gi bort til skoler.

 

Samarbeid

Det kan være flere gode grunner til å prøve å få til et samarbeid. Både bedrifter, opplæringskontor og videregående skoler vil se på dette som en mulighet til å markedsføre sine fag, og vil derfor kunne være aktuelle samarbeidspartnere. I tillegg til at dette gjør tilbudet kjent blant elevene, kan det være en fordel at elever som velger yrkesfag får et erfaringsgrunnlag og en viss kjennskap til håndverkene før de velger disse fagene. Elevene er dermed bedre forberedt på hva som venter dem.

For ungdomsskolen, vil et samarbeid kunne gi mange fordeler. Det kan gi en ekstra dimensjon og inspirasjon til faget. Og et besøk til/fra bedrifter eller videregående skole, kan gi et lærerikt utbytte for både elever og lærer. Man kan også tenke seg at et samarbeid kan innebære lån av avansert utstyr.

 

Stange i Hedmark er en ungdomsskole som har fått til et samarbeid med både videregående skoler, bedrift i nærmiljøet og opplæringskontoret. Opplegget Datastyrt fres er hentet nettopp derfra. Et annet godt eksempel på vellykket samarbeid mellom ungdomsskole, videregående skole, høyskole og opplæringskontor, er beskrevet under Produktdesign.

 

Kontakt

Eksemplet fra Stange ungdomsskole viser at man kan oppnå mye ved å selv ta direkte kontakt med opplæringskontor, videregående skole og bedrift. Ved å gå inn på bransjeforeningen Norsk trevare sine hjemmesider, finner man en oversikt over utdanningsmuligheter, videregående skoler som tilbyr programfag innen trevare, opplæringskontorer og bedrifter i de ulike fylkene.

 

Ta også gjerne kontakt; vi kan være behjelpelige med å finne lokale samarbeidspartnere!

 

Til toppen

VIL DU DELE DETTE?

Praktisk trebygging

Valgfag: Teknologi i praksis / Produksjon av varer og tjenester

Elevene skal i løpet av valgfaget bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter