Du har valgt:

Design i tre

Teknologi og design

Bygg en hjulbåt med eget design

Design og redesign 8. - 10. trinn

 

Innledning

De første dampbåtene hadde ikke propeller, men ble drevet av skovlehjul bak eller på hver side av båten (hjuldampere). En lignende båt kan du lage selv!

Ved å lage en slik båt må du sørge for å få det til å virke. Det vil si at skroget i stor grad bør følge oppskriften og tegningene. Samtidig går det an å utfolde seg på utformingen av selve båten. Formene og fargene kan du selv designe.

Opplegget er hentet fra Teknologi og design, et hefte fra Skoleskogen. Under praktisk trebygging ligger det en beskrivelse av modellfly med motor, hentet fra samme hefte.

 

Mål

 • Elevene skal bli fortrolige med bruk av ulike verktøy, og lære hva som er egnet arbeidsmetodikk med tre.
 • Elevene skal selv tenke ut størrelse, form og farge på hjulbåten, og ut i fra det lage skisser og planlegge materialbehovet.
 • Elevene lærer å anvende matematikk i praksis i forbindelse med målinger og beregninger.

 

Tidsbruk

6 timer (6 x 90 min)

 

Utstyr

 • sag
 • saks
 • hammer
 • kniv
 • skrujern
 • metallsaks
 • syl

Trematerialer

 • en planke, for eksempel 11/2 - 2 x 6 x 15 cm
 • tynn tre- eller metallplate (2 x 7 cm)
 • liten rund trepinne
 • papir
 • nål eller liten spiker, små skruer og tegnestifter
 • strikker
 • tusj eller vannfarger    

 

Slik lager du en hjulbåt
Lag en tegning som viser hvor stor du vil båten skal være. Lag også en plan for utforming av overbygningen. Tegnigen må være presis, slik at den danner et godt utgangspunkt for å måle opp og kappe materialet.

Til denne båten bruker vi ikke skovlhjul, men en enkel propell laget av en tre- eller metallplate. For at båten skal ligne på en ordentlig båt, kan du sette på en overbygning med pipe og mast med vimpel i toppen. Ventilene kan være tegnestifter. Forleng skroget med to tynne lister 5 cm bakover og fest dem med skruene. Fest propellen til pakkestrikken og snurr noen ganger rundt. Sett båten på vannet og slipp propellen!

 

TEGNINGER
Skroget med skovlehjulet på plass:

To slike lister skal monteres bakerst på skroget:              Skovlhjulet:

 

 

 

 

 

 

 

Og slik kan en ferdig hjulbåt se ut!

VIL DU DELE DETTE?

Praktisk trebygging

Valgfag: Teknologi i praksis / Produksjon av varer og tjenester

Elevene skal i løpet av valgfaget bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter