Du har valgt:

Praktisk trebygging

Ekte limtrebru i miniatyr

Limtrebru som skoleprosjekt

Teknologi i praksis 8. – 10. trinn

 

Innledning

Gjennom alle tider har tre hatt stor betydning i konstruksjoner. Trevirke har utmerkede egenskaper som holdbarhet, brukervennlighet og styrke.

Limtreteknikken har muliggjort store bygninger av tre, som flyplasser eller idrettsstadier. Det er fordi limtre er enkeltbord av 20–50 mm tykkelse som limes sammen. Dette gir trevirke med stor styrke og formstabilitet, som dermed kan brukes i bærekonstruksjoner, eller formes på spennende måter.

Det finnes allerede en rekke ekesmpler på vakre trekonstruksjoner som er blitt rene landemerker. På dette bildet sees Leonardo da Vinci-brua i Ås.

 

Mål

 • Elevene vil lære en del sentrale begrep og teknikker for bygging av bru.
 • Elevene vil få innsikt i fordelene ved bruk av kompaktttre og limtre, og hvordan man jobber med slike materialer.
 • Bruk av realistisk materiale vil gi autentisk undervisning.

Tidsbruk 9 timer (6 x 90 min)

Materialer

 • Trelister (2 x 15 mm)
 • Trelim
 • Gjengestang (3 mm)
 • Muttere (3 mm)
 • evt blomsterpinner

Verktøy

 • Håndverktøy
 • Tenger
 • Sag
 • Baufil
 • Klemmer, tvinger (flere)
 • Sløydbenk med skrustikke

Slik lager du ei limtrebru

Fremgangsmåten er beskrevet i dette opplegget fra Naturfagsenteret:

Limtrebru

 

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter