Du har valgt:

Praktisk trebygging

Modellfly med motor

Teknologi i praksis, 8. - 10. trinn

 

Innledning

Ved å følge oppskriften her, og med enkle hjelpemidler, kan elevene lage sitt eget modellfly med motor. Det er forholdsvis enkelt å lage, og kan fly ganske langt!

Underveis vil elevene erfare at det ikke er tilfeldig hvordan for eksempel vingene og propellen er utformet.

Opplegget er hentet fra Teknologi og design, et hefte fra Skoleskogen.

 

Mål

 • Elevene vil få trening i å følge oppskrifter og bruke verktøy.
 • Gjennom å følge oppskriften nøye, og gjøre presise målinger og beregninger underveis, vil elevene oppleve at størrelser, avstander, vinkler og materialvalg har betydning for om man får teknologien til å virke.
 • Elevene vil erfare at man med enkel hjelpemidler kan lage et "motorisert kjøretøy".
 • Elevene vil oppleve gleden ved å lage et teknologisk produkt, og se om det virker etterpå!

 

Tidsbruk

7,5 t (3 x 90 min)

 

Verktøy

 • sag
 • kniv
 • saks
 • syl
 • metallsaks
 • nebbtang

Materialer

 • stiv kartong eller balsatre
 • trebiter
 • tynn finér
 • kvistfri list av gran eller furu
 • blikkplate
 • lim
 • tape
 • sterk sytråd (lintråd)
 • ståltråd eller pianotråd (0,9 mm)
 • små glasskuler med hull eller små metallskiver
 • modellflystrikk eller annen kraftig strikk

 

Motorstanga er laget av rett, kvistfri list av gran eller furu (0,6 x 0,7 x 40 cm). Begynn med  lageret til propellen. Bøy til blikkplata (1 mm tykk) og stikk hull til propellaksen. Den skal peke litt nedover, og derfor må du lage hullene slik at det bakre hullet i lageret er 2 mm høyere enn det forreste. Fest lageret til motorstanga med lim og lintråd som surres rundt.


Selve propellen lager du av et nav med to propellblader. Navet er en 0,5 x 0,7 x 5 cm list. Bor hull på midten, og skjær spor på skrå fra endene, 1,5 cm inn i navet. Disse sporene går i kryss, og når du limer fast propellbladene, får du riktig stigning på propellen. Lag to like propeller av stiv papp eller 2 mm tykt tre og pass på at de blir like store og tunge. Den ferdige propellen er ca.19 cm. Akslingen bøyes til av 0,9 mm pianotråd eller tilsvarende ståltråd med krok til feste for strikken. Stikk akslingen gjennom propell-lageret og sett på en glassperle med hull og fest propellen ytterst. Pass på at propellen står vinkelrett på  akslingen.


Til bakre ende av motorstanga fester du halekroken av ståltråd. Bruk en kraftig strikk som motorkraft. Skjøt gjerne flere strikker for å få større motorkraft. Bruk helst modellflystrikk.

Understellet bøyes til, settes sammen og monteres på undersiden av motorstanga med lim og surring 6 cm fra propellageret som vist på tegningen. Hjulene av papp eller tynt tre er 3,5 cm i diameter. Sett på et lite nav for å gjøre hjulet stødigere.

Vingen og rorene lages av stiv kartong. Den må ikke være for tung og heller ikke så tynn at den bøyer seg. Målene er vist på tegningen.

 

Under vingen limes fast tre ribber (helst av balsatre) som skal gi riktig profil. La den midterste ribben være 6 mm tykk, de andre 3 mm. Fest ribbene med knappenåler og klesklyper og sett vingen til tørk. Bøy vingeørene 5 cm fra vingespissen, slik at de danner 30 graders vinkel med vingen. Vingen festes til motorstanga med en gummistrikk. Da kan den lettere skyves fram og tilbake. Høyderoret er 6 x 18 cm og ideroret 6 x 6 cm og festes med lim til motorstanga like foran halekroken.


Det bør ikke være for sterk vind når du prøver modellen din. Trekk opp motoren ganske lite til å begynne med og juster vingen for å få et godt resultat. Modellen startes best fra hånda, men du kan også forsøke bakkestart fra en slett flate.

Til toppen

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter