Du har valgt:

Praktisk trebygging

Søppeldunk med smil og med stil!

Produksjon og salg av søppeldunker


Produksjon av varer og tjenester 8. – 10. trinn

 

Innledning

Ved å lage en søppeldunk får elevene anledning til å lage noe forholdsvis stort av tre. Dette vil gi elevene erfaringer med bruk av verktøy og arbeidsmetoder med tre, noe som forhåpentligvis vil gi mestringsfølelse i øyeblikket, og være til nytte senere i livet.

Søppeldunker er dessuten et produkt som det er mulig å selge. Elevene må derfor tenke økonomi hele veien. De må regne på materialbruk, og selv beregne en pris for produktet. I tillegg vil dette kunne inspirere dem til å gjøre seg ekstra flid, ved at man kan anta at et finere produkt vil gi bedre betalt.

Denne oppgaven kan sees i sammenheng med beskrivelsen av blomsterkasser. Søppeldunkene lages på tilnærmet samme måte, og kan sees på som noe elevene kan lage i tillegg til eller istedenfor blomsterkasser.

 

Mål

 • Elevene skal oppleve gleden ved å lage noe selv. De skal bli fortrolige med bruk av ulike verktøy, og lære hva som er egnet arbeidsmetodikk med tre.
 • Elevene lærer å anvende matematikk i praksis i forbindelse med målinger og beregninger, og ved bruk av målestokk. De skal selv lage skisser og planlegge materialbehov.
 • Elvene må gjøre beregninger på materialbruk og eventuelt andre utgifter, og deretter markedsføre og selge varen.

 

Tidsbruk, 2-4 elever sammen

9 timer (6 x 90 min)

 

Utstyr

 • Terrassebord
 • Lister
 • Sirkelsag (ev. sag)
 • Stikksag
 • Pussepapir + kloss
 • Skrumaskin (ev. skrujern)
 • Meterstokk
 • Vinkel
 • Skruer, utendørs
 • Treolje

 

Slik lager du søppelkasse

Lag en skisse av søppelkassen som viser hvor høy og hvor bred den skal være, og hvordan ansiktet skal være.

Her ser du et eksempel fra Biri ungdomsskole:

 

 

Som du ser her, er det fire tverrlister. Før man setter i gang med å kappe materiale, er det også viktig å vite hvordan man skal lage sammenføyningene i hjørnene og og hvordan toppen skal lages.

Dette bildet viser hvordan sammenføyningene i hjørnene kan lages:

Her er et nærbilde av toppen:

Lag også en plan for hvordan avfallsposen kan henges opp, og hvordan man får den inn og ut. Det mest naturlige vil være en dør på baksiden:

Mål opp med meterstokk og vinkel på terrassebord og lister, og kapp det materialet som trengs. Det er veldig viktig å være nøyaktig; både avstander og vinkler må stemme. Hvis ikke blir det vanskelig når delene skal settes sammen. (NB! Sirkelsag må ikke håndteres av elever alene.)

Ved hjelp av skrumaskin og skruer monteres de fire sideveggene. Ved å feste skruene på innsiden, fremstår søppeldunken penere fra utsiden. 

Før sideveggene settes sammen, må ansiktet på forsiden skjæres ut med stikksag. Døra på baksiden må også lages. Husk å pusse flatene! Dette gjør produktet penere, men vel så viktig er det at det blir brukervennlig. Det er viktig at de som skal bruke søppeldunken ikke risikerer å få flis i fingeren.

Avslutningsvis smøres søppeldunken inn i treolje. Denne overflatebehandlingen sørger for at trevirket ikke tørker ut.

Og så er du ferdig!

Til toppen

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter