Du har valgt:

Design i tre

Ideer for viderekomne

 

Skolekonkurranse for videregående skole

Norsk Treteknisk Institutt har siden 1999 arrangert skolekonkurranser der elevene har fått utdelt materiale, og deretter bygget noe i tre. Konkurransene har blitt avholdt annet hvert år, med ulike temaer hver gang. Alle de videregående skolene i landet har blitt invitert.

Bildene viser at elevene viser stor kreativitet og dyktighet!

NB! Utlevert materiale var 6 x 15 x 400 mm emner i furu. Alle konstruksjonene er derfor bare modeller av hvordan ting kan lages i virkeligheten.

 

Under temaet samferdsel var det mange som lagde ulike varianter av busskur:

 

Dette landeveistrollet er et utkikstårn. Hvis du ser nøye etter, ser du ei trapp på siden.

 

Togstasjon

 

Lekeplass

 

Telefonkiosk

 

Og mange andre ideer:

Konserthus

 

Barnehage

 

Lenestol

 

 

Til toppen

VIL DU DELE DETTE?

Praktisk trebygging

Valgfag: Teknologi i praksis / Produksjon av varer og tjenester

Elevene skal i løpet av valgfaget bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter