Du har valgt:

Design i tre

Kreativt design

Design og redesign, 8. - 10. trinn

 

Innledning

Er det noe som ikke kan lages av tre? Hvis du tenker deg om, vil du snart se at det er forbausende lite som ikke kan lages av tre. Likevel er utfordringen i denne oppgava: Lag noe nytt av tre!

 

Mål

 • Gjennom en prosess med idémyldring, tegning, beskrivelser og utforming av produktet, skal elevene få trening i å tenke kreativt. Det vil også gi dem trening i prosessen fra idé til produkt.
 • I denne prosessen skal elevene ta hensyn til miljøvalg. Som en del av beskrivelsen skal elvene kunne argumentere for hvorfor anvendelse av tre er et godt valg.
 • Elevene skal utforske treets muligheter, og oppleve gleden ved å forme noe av tre.

 

Tidsbruk

9 t (6 x 1,5 t)

Denne oppgava presenterer et bredt spekter av produkter som kan lages. Tidsbruken vil derfor naturlig nok avhenge av hva man velger å lage. Men for å få et pent sluttprodukt, bør det settes av forholdsvis raust med tid. Som et antatt minimum bør man beregne 3 timer til idéfasen på skolen. I tillegg kommer elevenes egentid til forberedelser, og 6 t til å lage selve produktet.

 

Utstyr

Materiale og type verktøy vil være avhengig av hva man velger å lage. Her er en liste over verktøy som bør dekke de fleste behovene:

 • Sag/Stikksag
 • Høvel
 • Skarp spikkekniv
 • Hoggjern
 • Hammer & spiker/stifter
 • Skrujern & skruer
 • Lim & limtvinger
 • Sandpapir
 • Svipenn
 • Trelim
 • Treolje
 • Maling
 • Materiale: I en oppgave der elevene står fritt til å velge hva de skal lage, bør det være et godt utvalg av materiale, både planker, pinner* og kryssfiner. Man kan også velge å gi elevene en materialepakke, slik at elevene må løse oppgaven ut i fra gitt materiale. (*Med pinner menes for eksempel Biltema sine pakker med trepinner, mål: 260 x 15 x 3 mm.)

 

Undervisningsopplegget

1 Forberedelser

For å skaffe seg bakgrunnskunnskaper om tre som materiale og de fordelene det kan ha for miljøet, se nettressurser.

Før idémyldringsmøtet skal alle elevene gjøre forberedelser ved å registrere det de bruker eller omgir seg med, fra de står opp om morgenen til de legger seg om kvelden. Å bruke et fotoapparat vil være en fin løsning her. Av alle disse registrerte gjenstandene, vil noe være av tre, mens andre ting vil være laget av andre materialer. Kunne noen av de gjenstandene vært laget av tre istedenfor? Eller kunne det som er laget av tre, vært laget på en annerledes måte? Kan noen endringer føre til at dette blir et smartere, mer miljøvennlig produkt? Kanskje kunne produktet blitt spesialtilpasset en annen brukergruppe? Før idémyldringsmøtet skal hver elev ha med to forslag til noe som kan lages av tre: ett fornuftig forslag, og ett som de selv mener er helt sprøtt!

2 Idéfasen

Dette er den avgjørende fasen for et godt resultat. Forholdene må legges godt til rette for idémyldring, slik at nye forslag kan dukke opp! Tenk gjennom hvor elevene kan få inspirasjon. Kan man finne noe på nettet? Kan man besøke en utstilling eller et museum? Uansett er det viktig å skape et miljø der elevene blir trygge på å kaste frem idéer! Det må gis rom for alle mulige idéer, og det er viktig at både lærer og elever ikke knebler en idé i utgangspunktet.

Klassen deles inn i grupper på 3- 4 elever. Først presenterer elevene sine egne forslag for hverandre på gruppa, med begrunnelse for forslaget. Deretter må gruppa bli enige om hva de synes er den beste idéen.

3 Planlegging

Nå som gruppa er enige om hva de skal lage, må de legge en plan for gjennomføringen: Hva slags materiale og verktøy trenger de? Hvordan skal de lage produktet? Hvem skal gjøre hva? De må også lage skisser.

Etter at gruppa er ferdige, skal skissene og planen legges frem for resten av klassa. Dette gjør at de må ta planleggingsfasen på alvor. For det andre blir dette en anledning til å få innspill fra medelever og læreren. Her kan de få nye idéer som kan gjøre produktet enda bedre! Etter at gruppa har gjort ønskede justeringer i planen, må gruppa lage ordentlige tegninger med målestokk.

I noen tilfeller vil tilbakemeldingene kunne føre til at gruppa må revurdere hele prosjektet, at de må starte helt på nytt fordi det ikke er gjennomførbart.

4 Produksjon

Endelig er forberedelsene og planleggingen ferdig: nå kan elevene begynne å forme produktet sitt! Her gjelder å gjøre ting i riktig rekkefølge, å følge planen, samarbeide godt og å gjøre seg flid, slik at det blir et pent sluttprodukt.

5 Presentasjon

Lag en utstilling til slutt. Elevene må lage en liten informasjonsplakat til å stå ved siden av produktet, der de forklarer hva de har laget, hva den skal brukes til, og hvorfor dette er en god idé!

Forbered utstillingen godt; litt enkel servering er alltid hyggelig. Kanskje kan elever fra andre klasser komme som gjester på utstillingen? Inviter pressen! Og i alle tilfeller: ta bilde av alle produktene.

Del gjerne bildene på Facebook!

 

Andre innfallsvinkler

Dette er en oppgave der elevene står helt fritt i idéfasen. De kan i utgangspunktet lage hva som helst. Dette gjør det ekstra spennende, men også ekstra utfordrende. Ved å avgrense oppgava, kan det gjøre det lettere for elevene å komme med idéer. Man kan ta utgangspunkt i et tema, eller et spesielt type produkt som skal lages. Et eksempel kan være å lage et sittemøbel. Her finnes det utallige utformingsmuligheter (se Please sit på Treveven). Her vil det være mest naturlig å kun lage modeller, ikke selve møblene. Andre måter å inspirere elevene på, er å arrangere konkurranser. Hva med arkitektkonkurranse? Med dagens delingsmuligheter på nettet, går det også an å utfordre andre skoler til en konkurranse! For å skape like betingelser, kan/må elevene få tildelt like materialpakker.

 

Bilder til inspirasjon!

Hva med et to-etasjes hundehus?

Eller en katteholder!

Nye tenner kan være dyrt. Hva med et gebiss i tre!?

Rullestol i heltre, kjekt å ha!

Tre BH (med ammeluke?)

Gardiner i tre - for deg som vil slippe å stryke!

Modell av kombinert leke- og rasteplass

Klesstativ? Eller stativ til ski og staver?

Modell av smart møbeldesign 1

Modell av smart møbeldesign 2

Søppelstativ i originalt design:

Tre kan erstatte det meste!

Til toppen

VIL DU DELE DETTE?

Praktisk trebygging

Valgfag: Teknologi i praksis / Produksjon av varer og tjenester

Elevene skal i løpet av valgfaget bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter