Du har valgt:

Design i tre

Brukskunst

Design og redesign, 8. – 10. trinn

 

Innledning

Vi er vel alle kjent med Alf Prøysens vise der vesle Jensemann «strever dagen lang; han snekrer på no spennende som snart skal bli presang». Han begynner med sybord og ender opp med ei fjøl. Resultatet ble uansett til både glede og nytte: «Det vil hun sikkert ha, da blir hun sikkert glad. Og at det er en nyttig ting kan ingen komme fra.»

Formålet med dette prosjektet er å inspirere elevene til å lage bruksgjenstander i tre. Selv noe så enkelt som ei fjøl kan bli et blikkfang og noe helt spesielt, hvis man bare gjør seg flid og gir den et personlig preg.

 

Mål

 • Elevene skal lage en gjenstand av tre som skal være til både nytte og glede; den skal kunne brukes til noe, samtidig som den er en fryd for øyet.
 • Før elevene setter i gang med selve produksjonen, skal de bruke god tid på idéfasen. De skal tenke design i både brukervennlighet og unikt uttrykk.
 • Elevene skal bli fortrolige med bruk av ulike verktøy, og lære hva som er egnet arbeidsmetodikk med tre, inkludert utsmykning og overflatebehandling.
 • Elevene skal oppleve at tre er et allsidig materiale å jobbe med, som kan gi fine produkter.

 

Tidsbruk

9 t (6 x 1,5 t)

Denne oppgava presenterer et bredt spekter av produkter som kan lages. Tidsbruken vil derfor naturlig nok avhenge av hva man velger å lage. Men for å få et pent sluttprodukt, bør det settes av forholdsvis raust med tid. Som et antatt minimum bør man beregne 3 timer til idéfasen, og 6 t til å lage selve produktet.

 

Et godt emnehei

Dette er en oppgave der det kan være spennende å prøve ut ulike emner. Ulike treslag har ulike egenskaper og ulikt mønster og farge i veden. Et eksempel kan vi se på bildet her: Etter at or er hogd, får det sin karakteristiske rødfarge. Å finne seg et godt emne kan derfor være av ganske stor betydning for hvilke muligheter som byr seg, og for hvordan sluttresultatet blir.

Hvilke treslag man har tilgang på vil variere med hvor man bor i landet. Men det går også an å være kreativ! Rekved eller drivved, er treverk som man kan finne på stranda. Dette er treverk som har drevet på havet i lenger tid, noe som ofte fører til en spesiell struktur og farge. Det kan være et spennende materiale å lage for eksempel rammer av. Og i bordskåneren på det ene bildet, er rekved kombinert med vinkorker!

Kork er den ytterste delen av barken på eika som vokser i blant annet Portugal og Spania. Dersom man fjerner barken på et tre, vil transporten av vann og næringsstoffer stoppe opp, og treet dør. Men den ytterste delen av barken består av døde celler, og kan derfor fjernes uten at treet skades, men det krever litt trening. Mens denne delen på eik kalles kork, kjenner vi den som never på bjørka. Bruk av never har lang tradisjon, både til papir, kurver, ryggsekker og fottøy. Neverbutter for oppbevaring av for eksempel sukker eller kaffe, er også populære.

Dersom man vil høste emnene selv, kan man lett finne kvister og småtrær i veikanter, hager og i skogen. NB! For å sage eller bryte trevirke, trenger man tillatelse fra grunneier.

 

Ulike treslag

Einer er veldig solid, og har derfor alltid blitt benyttet i bruksgjenstander. Imidlertid er det forholdsvis sjelden å finne einerstammer med stor diameter, og einer egner seg derfor best til mindre ting. Bestikket og eggeglasset her er laget av einer. En annen mulighet er å sette sammen flere småbiter, slik som det er gjort i bordskåneren. En bordskåner laget av einer har også den fordelen at det frigjøres en aromatisk lukt når man plasserer ei varm gryte oppå!

De vanlige treslagene våre furu og bjørk er også anvendelige til det meste. Kjerneveden til furu er spesielt holdbar, og furu har vært mye brukt i norske møbler. I brukskunst er spesielt flammebjørk og valbjørk populære, på grunn av vakkert og særpreget mønster i treverket.

Alm, ask og eik er alle harde treslag som gjennom tiden har vært mye benyttet i alt fra båtbygging og ski, til møbler og parkett. Generelt sett kan man si at løvtrærne er mykere enn bartrær. Lind er det bløteste av treslagene, og er brukt til treskjæring og dreiearbeider. Lind er imidlertid et sjeldent treslag i Norge, så det er bedre å bruke noen av de vanlige treslagene. Or, osp, selje, rogn og bjørk egner seg alle godt til spikking. Bruk fersk ved, den er myk og lett å forme. Et tips er å legge spikkeemnet i fryseren, dersom man ikke blir ferdig på en dag.

Det kan kanskje også være nyttig å vite at bøk, or og osp ikke setter smak, og derfor egner seg til oppbevaring av mat. En annen egenskap ved osp, er at den har liten evne til å lede varme. Dermed er den er den blitt anvendt til fyrstikker, badstue og kjølerom.

Barlind og kristtorn sin ved er seig og hard. Barlind brukes i møbler og finere snekkerarbeid. Kristtornveden kalles også for beinved, fordi den er hvit og hard. De hvite sjakkbrikkene er gjerne laget av kristtorn.

 

Mer om norske treslag

Norsk genressurssenter har i samarbeid med Naturfagsenteret og Skogkurs laget en plakatserie med alle de vanligste treslagene i Norge. Her presenteres både treets utseende, utbredelse og anvendelse. Plakatene er gratis, og kan bestilles på skoleskogen.no.

Skogeveven.no har egne temasider der treslag beskrives i både tekst, lyd og bilder! Og i skogleksikonet kan man søke på de ulike treslagene. I Treteknisk sin kunnskapsbase kan du finne flere fakta om treslag og blant annet trevirkets oppbygging.

 

 

Utstyr

Type og mengde verktøy vil være avhengig av hva man velger å lage. Her er en liste over verktøy som bør dekke de fleste behovene:

 • Sag/Stikksag
 • Høvel
 • Skarp spikkekniv
 • Hoggjern
 • Hammer & spiker/stifter
 • Skrujern & skruer
 • Sandpapir
 • Svipenn
 • Trelim
 • Treolje
 • Maling

 

Fjøl

 

 

Bordskåner

 

 

 

Smørekniv, gaffel og skje

- har du tilgang på einer, vil det egne seg godt til å lage bestikk av. Einer er veldig holdbart, men stammen har ofte liten diameter. Derfor egner det seg godt til disse små tingene. Bordskåneren med stammeskiver er også laget av einer.

 

 

 

Eggeglass og tannstikkerholder

- disse er også fine å lage av einer.

 

Neverbutt

 

Markbutt

- denne varianten ble brukt til å oppbevare meitemarken til fisketurene i!

Gyngehest

 

Diverse artige og fine ting som man kan spikke og male

(- alle disse er laget av Turi Gulbrandsen!)

Til toppen

VIL DU DELE DETTE?

Praktisk trebygging

Valgfag: Teknologi i praksis / Produksjon av varer og tjenester

Elevene skal i løpet av valgfaget bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter