Du har valgt:

Praktisk trebygging

Modellhus

Teknologi i praksis 8. – 10. trinn

 

Innledning

Elevene skal lage et hus i miniatyr, og på den måten lære en del grunnleggende om både teknologi og bygging av hus. De skal bygge husets bindingsverk (skjelettet). De må dermed lære seg noen begreper og grunnprinsipper om husbygging. Hus skal være stabile og trygge. De skal tåle både vind og regn, i tillegg til tung snø på taket. Dermed er det viktig at de bærende konstruksjonene fungerer som de skal.

BOLIGabc sine nettsider kan man finne et mer omfattende undervisningsopplegg, med alternative innfallsvinkler og forslag til utvidelser, for eksempel å legge inn strøm i huset (el-installasjon). Her får man grundig beskrivelse av fremgangsmåte, utstyr og begreper. Og vil man bygge et lite hus på ordentlig, finner man en beskrivelse av det også!

Mål

 • Elevene vil lære en del sentrale begrep og teknikker for bygging av hus.
 • Elevene lærer å anvende matematikk i praksis i forbindelse med målinger og beregninger, og ved bruk av målestokk.

Tidsbruk 18 timer (12 x 90 min)

Utstyr/verktøy

 • Listverk
 • Limpistol (ev. også stiftepistol)
 • Papp
 • Håndsag
 • Vinkel
 • Meterstokk

Det beste er dersom man kan skaffe listverk som er mest mulig realistisk i forhold til virkelige hus. Ved Ringerike fengsel produseres pakker med listverk til modellhus. Hver pakke innehoder 5-6 typer listverk, og de er alle i målestokk 1:10 til virkelige hus. Hver pakke koster ca. 400 kr (i 2015).

 • Kontakt: Verksmester Produksjon, Kriminalomsorgen, Ringerike fengsel, Postboks 40, 3533 Tyristrand

Et alternativ kan være trepinner fra f. eks. Biltema.

Begrep

I tømrerfaget er det en del begreper elevene bør lære seg:

 • Bindingsverk
 • Bunn- og toppsvill
 • Stendere
 • Losholt
 • Spikerslag
 • Takstol
 • Staver
 • Spikerplate
 • Over- og undergurt

Alle begrepene står beskrevet på BOLIGabc.

 

Tegning, målestokk

Først må elevene være arktiekter; de må lage en tegning av huset!

Vanlig takhøyde for hus er 240 cm. Husets arkitektur og tilhørende bredde og lengde må elevene selv bestemme. Det enkleste er rektangulære hus, og for at det ikke skal bli for omfattende, bør modellene som bygges ha maksimum 50 cm bredde.

Her er en tabell som kan være til hjelp:

      Virkelig hus     Tegning 1:20     Modellhus 1:10
Takhøyde         240 cm    
Dør, vindu (topp)         210 cm    
       
       
       

 

Slik lager du et modellhus

Dette er en beskrivelsen av hvordan man lager et modellhus, med bruk av begreper og prinsipper fra virkelig husbygging. Vær oppmerksom på at noen av bygningstrinnene er forenklet sammenliknet med et ekte hus.

Et tips som kan være til nytte her, er at i en trekant der vinklene er 30, 60 og 90 grader, vil den korteste kateten (a) være akkurat halvparten så lang som hypotenusen (c).


Slike hjørneløsninger, som kalles "å skjøte på halv ved" eller "bladskjøt", er ikke i bruk lenger på ordentlige hus. Vi velger å bruke det her, fordi det gjør bunnsvillen stabil og resten av prosessen lettere. Her er ferdig bunnsvill:

På ekte hus er x = 60 cm.

De teknikkene som anvendes er ikke tilfeldige. Her er noen spørsmål man kan diskutere med elevene:

Hva er hensikten med

 • at bunnsvillene er festet til hverandre med hjørneblad?
 • at det skal være lik avstand mellom stenderne i bindingsverket?
 • at undergurten i takstolen skal være like lang som bredden på huset?
 • at takstolene må plasseres slik at de treffer stenderne?

Til toppen

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter