Du har valgt:

Praktisk trebygging

Skateboardrampe

Produksjon av varer og tjenester 8. – 10. trinn  

 

Innledning

En skateboardrampe er en stor oppgave som krever godt samarbeid og innsats over tid. Det er også et produkt som krever en del materiale, uten at man kan forvente å få solgt produktet i etterkant. Derimot kan skolens elever selv ha stor glede av en skateboardrampe!

 

Som en del av opplegget bør derfor elevene i forkant gjennomføre en elevundersøkelse på hvor mange som ønsker å bruke skateboardrampe. I en slik undersøkelse kan man også kartlegge hvilken type rampe som står høyest på ønskelista. Deretter må elevene gjøre beregninger på materialkostnader, før de til slutt søker læreren/rektor om tillatelse til å bygge og sette opp skateboardrampe(r).

 

Dette vil gi elevene erfaringer med kartlegging av behov i markedet, samtidig som de må ta hensyn til økonomiaspektet. Selve jobben med å snekre skateboardrampa vil gi elevene kompetanse på bruk av verktøy og arbeidsmetoder med tre. Dette vil forhåpentligvis gi mestringsfølelse i øyeblikket, og være til nytte senere i livet.

 

Mål

  • Elevene skal kunne identifisere behovet for varen på skolen. Deretter må elevene gjøre beregninger på materialbruk og eventuelt andre utgifter, for så å markedsføre varen ovenfor læreren/rektor.
  • Eleven skal oppleve gleden ved å lage noe selv. De skal bli fortrolige med bruk av ulike verktøy, og lære hva som er egnet arbeidsmetodikk med tre.
  • Elevene lærer å anvende matematikk i praksis i forbindelse med målinger og beregninger, og ved bruk av målestokk.

 

Tidsbruk, 2-4 elever sammen

24 timer (16 x 90 min)

 

Materialliste og byggebeskrivelse 

Materialliste og byggebeskrivlse av både ramp, curb og bank finner du på TreFokus sine sider. Der kan du også se skateboardrampa i 3D. Du kan også laste ned pdf.

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter