Du har valgt:

Praktisk trebygging

Blomsterkasser

Produksjon og salg av blomsterkasser  

Produksjon av varer og tjenester 8. – 10. trinn

 

Innledning

Ved å lage en blomsterkasse, får elevene anledning til å lage noe forholdsvis stort av tre. Dette vil gi elevene erfaringer med bruk av verktøy og arbeidsmetoder med tre, noe som forhåpentligvis vil gi mestringsfølelse i øyeblikket, og være til nytte senere i livet.

Blomsterkasser er dessuten et produkt som det er mulig å selge. Elevene må derfor tenke økonomi hele veien. De må regne på materialbruk, og selv beregne en pris for produktet. I tillegg vil dette kunne inspirere dem til å gjøre seg ekstra flid, ved at man kan anta at et finere produkt vil gi bedre betalt.

 

Mål

 • Elevene skal oppleve gleden ved å lage noe selv. De skal bli fortrolige med bruk av ulike verktøy, og lære hva som er egnet arbeidsmetodikk med tre.
 • Elevene lærer å anvende matematikk i praksis i forbindelse med målinger og beregninger, og ved bruk av målestokk. De skal selv lage skisser og planlegge materialbehov.
 • Elvene må gjøre beregninger på materialbruk og eventuelt andre utgifter, og deretter markedsføre og selge varen.

 

Tidsbruk, 2-4 elever sammen

9 timer (6 x 90 min)

 

Utstyr

 • Terrassebord
 • Lister
 • Sirkelsag (ev. sag)
 • Pussepapir + kloss
 • Skrumaskin (ev. skrujern)
 • Meterstokk
 • Vinkel
 • Skruer, utendørs
 • Treolje

 

Slik lager du blomsterkasse

Lag en skisse av blomsterkassa som viser hvor høy og hvor bred den skal være, og hvor lange bena skal være.


Mål opp med meterstokk og vinkel på terrassebord og lister, og kapp det materialet som trengs. Det er veldig viktig å være nøyaktig; både avstander og vinkler må stemme. Hvis ikke blir det vanskelig når delene skal settes sammen. (NB! Sirkelsag må håndteres av en voksen.)


Det skal være to tverrlister. På den nederste lista skal bunnen festes. Bunnen består også av terrassebord. Den øverste lista skal være kant i kant med terrassebordene øverst. Her skal kanten på toppen festes. Man må også tenke gjennom hvordan sammenføyningene i hjørnene skal være. En mulighet er å forskyve tverrlistene horisontalt, slik at det blir plass for de to sidene å møtes.

På dette bildet kan du studere sammenføyningene i hjørnene:

Ved hjelp av skrumaskin og skruer settes sideveggene sammen. Så må man få på plass bunnen, før man til slutt fester overliggeren på toppen av kassa.

 

Blomsterkassa smøres inn i treolje. Denne overflatebehandlingen sørger for at trevirket ikke tørker ut, og gjør dessuten vedlikeholdet enklere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Og ekstra fin blir blomsterkassa dersom den dekoreres! Her er to hjerter i ulike størrelser skjært ut med båndsag, før de har blitt sprayet med rødfarge.

Til toppen

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter