Du har valgt:

Design i tre

Produktdesign

Design et skap på oppdrag fra "kunde"

Design og redesign 8. – 10. trinn

 

Innledning

Dette undervisningsopplegget er laget i samarbeid mellom Treringen Buskerud og Vestfold, Sandefjord videregående skole og Høgskolen i Vestfold. Det er et godt eksempel på hva man kan få til gjennom samarbeid. Ungdomsskoleelever tilbys et opplegg der de skal delta i en serieproduksjon av skap etter bestemte dimensjoner og sammenføyningsprinsipper, og deretter individuelt designe uttrykket og lage fronten på skapet.

Undervisningsopplegget gjengis her slik det ble gjennomført. Derimot bør man i dag vurdere å tilpasse skapene til noen annet enn CD og DVDer, da dette knapt er i bruk lenger. For å se konseptet i tekst, bilder og videofilm, se her.

 

Mål

  • Elevene skal oppleve mestringsglede ved å lage et skap for CD- og DVDplater, gjennom en designprosess som inneholder både maskinbearbeiding og individuelt håndverksarbeid.
  • Elevene skal ha erfart trearbeidsprosesser på en slik måte at de skal kunne reflektere realistisk over deres egne muligheter til yrkeskarriere innen trefag.
  • Elevene skal ha opplevd seg som aktive deltakere i forsøk og utviklingsarbeid.

 

Tidsbruk

3 timer på skolen + 3 dager på videregående skole/bedrift

 

Utstyr

Elvene skal lage et skap som beskrevet her.

I tillegg skal elevene i denne oppgava gi fronten (døra) et spesielt uttrykk. Dørplata bør derfor være tykkere, for eksempel 25 eller 28 mm. Nødvendig utstyr for utforming av døra, kan være båndsag, vippesag/stikksag, drill, håndoverfres, ulike hoggjern, kniver, brennmerkingspenn og pusseutstyr.

 

Til læreren

Elevene skal være produktdesignere, der de skal utforme et godt design etter spesifikke krav fra en kunde. Dette innebærer hele prosessen fra idé og frem til ferdig-stillelse. Et samarbeid med en bedrift eller videregående skole er ikke en nødvendighet, men vil kunne gi elevene tilgang på utstyr, gode arbeidsforhold og muligheter for å få hjelp med utformingen. Oversikt over trevarebedrifter i de ulike fylkene, finner du her.

Husk å planlegge utstillingen i god tid. Sørg for egnede lokaler, og inviter andre elever og ansatte ved skolen. Sett frem blomster og enkel servering, slik som det ofte er på utstillinger. Og ekstra stas blir det dersom TV og/eller avisa kommer!

GJENNOMFØRING:

Prosessen med å designe uttrykket på fronten (dørplaten) gjennomføres i valgfagtimene på den enkelte skole.

På videregående skole eller bedrift:

Dag 1 Maskinbearbeiding av skapdelen. Skapet settes sammen under veiledning av lærer/videregående elever, bedrift/lærling. Inntil to elever på hver stasjon.

Dag 2 Utforming fortsetter og ferdiggjøres

Dag 3 Sluttmontering og ferdigstillelse.

 

Oppgavetekst til elevene

1) Dere arbeider i et designbyrå. En god kunde (oppdragsgiver) som driver musikk- og filmforretning, bygger for tiden om forretningslokalene. Som et viktig estetisk element ønsker kunden ulike cd/dvd-skap montert på en godt synlig vegg i butikken. Alle skapene skal ha like grunnmål, men dørfrontenes uttrykk skal variere. Hver front skal utformes som et unikat, det vil si noe det bare er en av, en original, og fortelle noe om skapets innhold. Skapene skal inneholde cd/dvd-plater innen musikk og film.

2) Dere må som arbeidslag velge mellom ulike musikk- og filmsjangre (pop, rock osv. innen musikk, og romantisk, komedie, grøsser osv. innen film). Det kan være vanskelig å lage skap hvor frontene formidler både musikk og film. Dere kan velge om dere vil lage en kombinasjon, eller kun en av delene.

3) Når dere har laget forslag og skisser, ber dere om et møte, og presenterer ideene for oppdragsgiveren (gjennomføres i den enkelte skole med lærer som oppdragsgiver). Med utgangspunkt i resultatet fra møtet arbeider dere videre og ber senere om nye møter frem til oppdragsgiver (lærer) og designerne (elevene) er enige.

 

DESIGN:

Design er et begrep som betyr veldig mange forskjellige ting, alt etter sammenhengen det blir brukt i. I vår sammenheng arbeider dere som produktdesignere. Det er designere som arbeider på oppdrag eller er ansatt i en bedrift. De er kjent med ulike materialer, teknikker og produksjonsformer. De har lært hvordan de kan produktutvikle og formgi bruksgjenstander.

 

FORMGIVINGEN:

Det visuelle språket er rikt og variert. Når dere har valgt sjanger, er det lurt å tenke etter hva slags visuelt språk som kjennetegner sjangeren. Tenk bare på de myke linjene og duse overgangene vi forbinder med en romantisk film til forskjell fra harde linjer, former og sterke kontraster i grøsserfilm. Tilsvarende forskjeller finnes i musikksjangrene.

Når du får litt idéer og begynner å tegne, tenk hele tiden på at de ulike delene du tegner inn skal fungere i helheten. Fronten skal fremstå som en uttrykksfull helhet, med flere ulike deler. For å få til dette er det viktig å tenke komposisjon. Da er særlig balanse, proporsjonalitet, linje og flate viktige områder å øve på i skissearbeidet. Balanse betyr her at skapet skal oppleves som at det ikke heller til en av sidene, at det er i likevekt. Proporsjonalitet betyr her at du skal oppnå et godt forhold mellom de ulike delene slik at de fremstår som helhet. Linjer og flater kan du forme med kniv, bor, sag osv.

Døren tegnes ferdig i størrelse 1:1, altså full målestokk. Tegningen tas med til videregående skole/bedrift og overføres til dørplata. Det er vanlig at idéene endrer seg en del i møte med materialet. Derfor er det lurt å tegne på arket, forsøke å overføre det til fronten, for så å tenke nøye gjennom hvordan det er mulig å gjennomføre det som står på tegningen. Da får du ofte nye idéer, og du har mulighet til å endre tegningene dine.

 

TIDSFRIST:

Oppdragsgiveren (valgfaglæreren) må ha akseptert designernes (elevenes) forslag til løsning før verkstedarbeidet kan begynne. Oppdragsgiver vet at det kan bli endringer på skapfronten i fortsettelsen også, men det skal ikke endres på den grunnleggende ideen og strukturen som er avtalt. Da kan det praktiske arbeidet på verkstedet starte, og det gjelder å lære seg mange praktiske prosesser for å finne et godt design. Følg derfor nøye med i verkstedundervisning med veiledning. Det er viktig å være effektiv i praktisk engasjert arbeid slik at du blir ferdig innen tidsfristen (dag 2 eller dag 3). Lykke til!

 

AVSLUTNING:

Den siste dagen gjør dere frontene helt ferdig og monterer hengsler. Klokken ….. må alt være ferdig, for kl ….. åpner vi forretningen (utstillingen). Da kommer rådgivere og faglærere i kunst og håndverk, kanskje til og med avviser og TV. Skapene henges opp og presenteres samlet ved utstillingsåpning den … kl.....

Til toppen

VIL DU DELE DETTE?

Praktisk trebygging

Valgfag: Teknologi i praksis / Produksjon av varer og tjenester

Elevene skal i løpet av valgfaget bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter