Du har valgt:

Praktisk trebygging

Skap

Teknologi i praksis 8. – 10. trinn

 

Innledning

Hensikten med denne oppgaven, er at elevene skal få lage hvert sitt lille møbel, et skap av tre. Dette vil gi elevene erfaringer med bruk av verktøy og arbeidsmetoder med tre. Dette vil forhåpentligvis gi mestringsfølelse i øyeblikket, og være til nytte senere i livet.

Elevene får lære to ulike teknikker for å sette delene sammen: skruer eller treplugger. For å lære ulike teknikker og bruk av ulike typer verktøy, kan man gjerne legge opp til at eleven prøver å bruke både det manuelle utstyret og det det elektriske. Elevene bør for eksempel få erfare bruk av både vanlig skrujern og elektrisk drill.

 

Mål

  • Elevene skal bli fortrolige med bruk av ulike verktøy, og lære hva som er egnet arbeidsmetodikk med tre.
  • Elevene skal selv lage skisser og planlegge materialbehov.
  • Elevene lærer å anvende matematikk i praksis i forbindelse med målinger og beregninger.
  • Elevene vil lære hensiktsmessig overflatebehandling.
  • Elevene skal oppleve at tre er et godt materiale å jobbe med, og at det kan gi fine produkter.

 

Tidsbruk, 2-4 elever sammen

7,5 timer (5 x 90 min)

 

Utstyr

Limtreplater, furu 18 mm
Meterstokk, vinkel
Sag, høvel, pussepapir
Skruer, treplugger
Trelim, limtvinger
Hengsler, skruer
Drill med bits (ev. skrujern)
Hoggjern, treklubbe
Treolje

 

Slik lager du skapet

Lag en enkel skisse over hvordan skapet skal se ut. Sett mål på enkeltdelene, bredde (40 cm), lengde (60 cm) og dybde (20 cm) på skapdør, rygg og vegger. Enkeltdelene måles opp på limtreplaten med målestokk og vinkel. Deretter kappes disse til riktig mål. Dersom noen av hjørnene brekker, må disse sidene høvles. Alle delene pusses.

Sett de ulike bitene mot hverandre og merk av hvilken side som skal være fram. For å sette sidene sammen, kan du skru delene sammen eller bruke treplugger. Ved bruk av skruer er det viktig at du forborrer hull til skruene, da er det ikke så lett for at det sprekker. Ved bruk av treplugger merker du av hvor de enkelte pluggene skal plasseres. Borr forsiktig opp rette hull der pluggene skal sitte. Diameteren på borrehullene må være mindre enn diameteren på skruene. Hvis ikke vil de ikke feste seg i materialet, og det som skrus sammen vil gå fra hverandre. Bruk tvinger for å sikre at materialet ikke sklir fra hverndre, og behold tvingene på til limet har tørket.

Merk av hvor hengslene skal plasseres og hogg/skjær ut for riktig feste. Deretter skrues døra fast til skapskroget.

       

Smør hele skapet inn med treolje. Denne overflatebehandlingen sørger for at trevirket ikke tørker ut, og gjør dessuten vedlikehold enklere. Skulle det bli en flekk, er det bare å pusse bort flekken og smøre på nytt lag med treolje. Skapet kan med fordel smøres inn jevnlig.

Til toppen

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter