Du har valgt:

Praktisk trebygging

Skrin

Skrin med innfelte hjørner

Teknologi i praksis 8. – 10. trinn

 

Innledning

Hensikten med denne oppgaven, er at elevene skal få lage hvert sitt skrin av tre. Dette vil gi elevene erfaringer med bruk av verktøy og arbeidsmetoder med tre. Dette vil forhåpentligvis gi mestringsfølelse i øyeblikket, og være til nytte senere i livet.

Elevene får her lære to ulike teknikker: rett klink og utsparing. Disse sammenføyningsteknikkene gjør det enkelt for eleven å få til et pent resultat.  For å lære ulike teknikker og bruk av ulike typer verktøy, kan man gjerne legge opp til at eleven prøver å bruke både det manuelle utstyret og det det elektriske. Elevene bør for eksempel få erfare bruk av både vanlig skrujern og elektrisk drill.

For at skrinet skal bli tatt i bruk etter at det er laget, bør elevene ha tenkt gjennom hva skrinet skal inneholde, og så lage tegninger og beregninger i henhold til dette.

 

Mål

 • Elevene skal bli fortrolige med bruk av ulike verktøy, og lære hva som er egnet arbeidsmetodikk med tre.
 • Elevene skal selv tenke ut hva skrinet skal anvendes til, og ut i fra det lage skisser og planlegge materialbehovet.
 • Elevene lærer å anvende matematikk i praksis i forbindelse med målinger og beregninger, og ved bruk av målestokk.
 • Elevene vil lære hensiktsmessig overflatebehandling.
 • Elevene skal oppleve at tre er et godt materiale å jobbe med, og at det kan gi fine produkter.

 

Tidsbruk, 2-4 elever sammen

7,5 timer (5 x 90 min)

 

Utstyr

 • Materialer, for eks. hobbyplater furu, 19 mm
 • Kryssfiner, for eks. furu, 4 mm
 • Sirkelsag (ev. sag og hoggjern)
 • Pussemaskin (ev. pussepapir + kloss)
 • Drill med bits (ev. skrujern)
 • Hoggjern + treklubbe
 • Meterstokk, vinkel
 • Hengsler + skruer
 • Trelim + tvinger
 • Treolje
 • (Beslag for hengelås)

 

Slik lager du skrinet

Når du skal planlegge utforming av eget skrin, må du ta utgangspunkt i materialet og utstyret du har tilgang til. Dernest er det viktig at du tenker nøye gjennom hva det skal brukes til. Kanskje har det også betydning hvor skrinet skal plasseres, slik at høyde, lengde og dybde bør tilpasses omgivelsene.

Du må velge en hensiktsmessig målestokk, og deretter lage en arbeidstegning av skrinet.

Sidene i skrinet består av fire vegger, der to og to må være like.

Sammenføyningene i hjørnene lages ved å skjære ut en rett klink i den ene planken, slik at den andre planken kan føyes inn i denne (se figur 1).

På alle de fire veggene lages en horisontal utsparing nederst. Her skal bunnen føyes inn. Bunnen kan lages av kryssfiner, som er tynnere enn plankene. (Hvis bunnen er 4 mm tykk, kan gjerne utsparing være 5 mm, slik at du er sikker på at bunnen ikke stikker nedenfor endeveggene.) (Se figur 2.)

Lokket skal ha samme omkrets som selve skrinet.

For å lage veggene, bunn og lokk kan du bruke sirkelsag; denne må i så fall håndteres av læreren. Alternativt går det an å bruke håndsag, og deretter hoggjern for å lage klink og utsparing.

Etterpå må du pusse de ulike delene, enten med pussemaskin eller kloss og pussepapir.

Veggene og bunnen limes med trelim, og holdes sammen med limtvinger mens de tørker.

(Dersom lokket skal dekoreres, må det gjøres før det festes til skrinet.)

Ved hjelp av hoggjern lages en liten fordypning der hengslene festes med skruer. Deretter skrus lokket fast til hengslene.

Avslutningsvis må du smøre hele skrinet inn i treolje. Denne overflatebehandlingen sørger for at trevirket ikke tørker ut, og gjør dessuten vedlikehold enklere. Skulle det bli flekk på skrinet, er det bare å pusse bort flekken og smøre på et nytt lag med treolje. Skrinet kan med fordel smøres inn jevnlig.

 

 

 

Til toppen

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter