Du har valgt:

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Pilotskoler

Erfaringer fra andre skoler

En del skoler har allerede hatt skogbruk på timeplanen ganske lenge. Her kan du lese om hvordan de har løst praktiske utfordringer, og hvordan de har organisert undervisningen.

 

Froland ungdomsskole - en pioner

Froland ungdomsskole er en pioner i å tilby skogbrukskurs til sine elever, og har dermed lang erfaring. Organiseringen og varigheten på kurset har variert opp gjennom årene. Nå arrangeres skogbrukskurset som et tilbud på 10. trinn under praksisuka. Det er lærer Rune Verås som organiserer det, mens selve kurset gjennomføres av godkjente instruktører fra Aktivt Skogbruk.

Det er et omfattende kurs som dekker temaene

  • stell og vedlikehold av motorsag
  • hogst og hogstteknikk
  • bruk av ryddesag og ungskogpleie
  • planting

Sikkerhet og riktige teknikker er gjennomgående for alle temaene.

 

Godkjente instruktører

Praksisuke for ungdomsskoleelever går over én uke, altså fem dager. Elevene som deltar på skogbrukskurset bruker sju dager. Grunnen til at man har valgt å gjøre det såpass omfattende, er to ting. For det første, er det slik at med godkjente instruktører får elevene med seg en attest som gjør det mulig å ta på seg oppdrag med både hogst, ungskogpleie og planting. Dette er en attest som dessuten kan komme til nytte ved jobbsøking senere i livet. For det andre gir kurs med varighet over 52 timer muligheter for å søke om skogbruksstipend. Dette stipendet dekker omtrent halvparten av utgiftene ved kurset. Et kurs med AS-instruktører inkluderer dessuten bøker som dekker temaene stell og vedlikehold av motorsag, hogst og ungskogpleie.

 

Motiverte elever

Attesten som elevene mottar ved kursets slutt, var en viktig grunn for de elevene som valgte å melde seg på skogbrukskurset. De motiveres av at kurset fører til noe de kan ha nytte av senere. Andre motivasjonsfaktorer er at det er spennende og praktisk, og godt å være ute. De var meget fornøyde med opplegget og med opplæringen de fikk av Aktivt Skogbruk.

 

Praktisk organisering

Lærer Rune Verås er selv et aktivt medlem i skogeierlaget, og har via kontakter fått anvist et skogområde som kunne brukes til dette formål. Det krever litt velvilje fra skogeieren, for selv om hogsten utføres gratis av elevene, vil det naturlig nok ikke utføres like godt som av profesjonelle!

Transport av elevene er stort sett blitt gjort ved hjelp av minibusser, men elevene er også noen ganger blitt fraktet i privatbiler. Elevene er i utgangspunktet selv ansvarlige for å skaffe seg det verneutstyret de trenger, samt å få lånt seg ei motorsag. De som har behov for det, har fått hjelp av læreren til å ordne det.

 

 

Støren ungdomsskole tilbyr et liknende opplegg. Det er et 7-dagers kurs i skogbruk som tilbys elever på 10. trinn i forbindelse med arbeidslivsfag. Det er et opplegg som de har veldig gode erfaringer med, og som gir mange positive ringvirkninger for læringsmiljøet på skolen.

Les Velg skog sin artikkel fra besøk hos Støren ungdomsskole høsten 2013.

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk trebygging

Valgfag: Teknologi i praksis / Produksjon av varer og tjenester

Elevene skal i løpet av valgfaget bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

For bedrifter