Du har valgt:

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Hvorfor skogbruk?

Skogbruk gir en praktisk tilnærming til høsting av naturens ressurser, og en bedre forståelse for hvilke betingelser som må være til stede.

De fleste skoler i Norge har en skog i nærheten, og dette gir anledning til å utforske skogen og dens naturverdier. Samtidig har skogen en øko­nomisk verdi, og representerer muligheter for verdiskapning. Innenfor skogbruk finnes det mange ulike yrker, noe som elevene kan ha nytte av å erfare.

Skogen en fornybar ressurs, og tre er et miljøvennlig materiale. Derfor er det naturlig at elevene lærer en del om hvordan denne ressursen forvaltes.

 

Se en bildekavalkade av betydnigen skogen kan ha for oss mennesker: Mennesket og skogen.

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk trebygging

Valgfag: Teknologi i praksis / Produksjon av varer og tjenester

Elevene skal i løpet av valgfaget bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

For bedrifter