Du har valgt:

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Kompetansemål

Natur, miljø og friluftsliv

 

Friluftsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • dyrke, jakte eller høste fra naturen og benytte, tilberede eller oppbevare ressursene

Miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • kartlegge hvordan naturen brukes i lokalmiljøet og vurdere om det er en bærekraftig forvaltning av ressursene
  • foreslå tiltak som kan bidra til å hindre uønskede miljøendringer

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk trebygging

Valgfag: Teknologi i praksis / Produksjon av varer og tjenester

Elevene skal i løpet av valgfaget bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

For bedrifter