Du har valgt:

Praktisk trebygging

Pilotskoler

Erfaringer fra andre skoler

En del skoler har allerede hatt sløyd på timeplanen ganske lenge. Her kan du lese om hvordan de har løst praktiske utfordringer, og hvordan de har organisert undervisningen.

 

Stange ungdomsskole

Hans Olav Seierstad er lærer ved Stange ungdomsskole. Med sin bakgrunn som snekker, har han gjennom sin lærerkarriere hele tiden funnet en måte å tilby sløyd til elevene. De siste årene har det vært gjennom faget arbeidslivsfag. Elevene har her mulighet til å jobbe med tre gjennom hele ungdomsskolen:

På 8. trinn har elevene et halvt år med byggfag og naturbruk, det andre halvåret har de mat og helse. Klassen deles i to, slik at den ene halvparten har byggfag og naturbruk før jul, og den andre halvparten etter jul. I løpet av 9. trinn lager elevene en rekke produkter av tre, som selges på Middelalderfestivalen på Hamar mot slutten av skoleåret (salg og service). På 10. trinn har elevene en årsoppgave de kan velge fritt. Her er det også mulig å velge noe innen trebygging.

Arbeidslivsfag består av to timer (120 min) per uke, og ved Stange ungdomsskole hadde de lagt opp timeplanen med en time på mandag og en på fredag. Timen var lagt til slutten av dagen, slik at de gangene det var behov for det, kunne de slå sammen timene på mandager, mens de fikk avspasere på fredager.  

De har egen sløydsal med følgende verktøy: hammer, hoggjern, huljern, vinkler, drill, borr, elektrisk stikksag, benkeborrmaskin, pussemaskin, sandpapir, tvinger i ulike størrelser, meterstokk, blyanter, og skruer og spiker. Av materiale er furu best for elevene å jobbe med. De benytter ofte vanlig hobbyplater.

Både utstyr og materiell er kjøpt inn over skolens ordinære budsjett, men ved å kontakte lokale bedrifter har Hans Olav Seierstad også skaffet gratis materiell.

Det viktigste formålet med faget er at elevene skal få jobbe praktisk og oppleve mestring. I tillegg er det et mål å gjøre elevene kjent med ulike yrker. Hans Olav Seierstad har derfor lagt vekt på å få til samarbeid med opplæringskontor, bedrifter og videregående skoler i området. Programmet for første halvåret med arbeidslivsfag på 8. trinn er som følger:

2 timer                 oppstart/informasjon

8 timer                 lage skrin

4 timer                 besøk av Tresenter Øst med datastyrt fresemaskin

6 timer                 besøke Jønsberg videregående skole (tema naturbruk)

10 timer               besøke Stange vgd skole (tema byggfag – murer, tømrer, stillas, betong)

2 timer                 besøke bedrift

Når elevene begynner på ungdomsskolen, er det veldig få som har erfaring med bruk av hammer og sag og annet verktøy. Læreren la derfor vekt på at det skulle være forholdsvis enkle oppgaver, med fokus på mestringsfølelse og trivsel. Elevene forventer dessuten at det skal være et praktisk fag, og har lav motivasjon for teori, teknikker og planlegging. Han mente derfor et skrin ville gi en god start. Det er såpass enkelt at det er bare å sette i gang!

I tillegg fører sammenføyningsmetoden og fresing av lokket til at sluttresultatet blir ganske pent. Det er også litt spennende for elevene å få besøk av den mobile fresemaskina, og få bestemme designet på lokket.

Alle samarbeidspartnerne så på samarbeidet som en del av sin markedsføring til sine fag/yrker. For de videregående skolene så de også på dette som et tiltak for å motvirke frafall i den videregående skolen. Med erfaring fra trebygging allerede på ungdomsskolen, øker sannsynligheten for at elevene vet hva de velger, og er bedre forberedt når de starter på videregående skole. De videregående skolene henter ungdomsskoleelevene med egne minibusser, og har eget opplegg for dem der. Bruk av materiale faktureres ungdomsskolen, resten er gratis.

 

Biri ungdomsskole

Ole-Gudbrand Stubbene ved Biri ungdomsskole lager treprodukter innenfor tre ulike fag: valgfag, arbeidslivsfag og kunst og håndverk. I kunst og håndverk lager elevene sin egen kniv. I valgfag og arbeidslivsfag er arbeidsoppgavene forholdsvis like. Forskjellen er at i valgfag får de bedre tid, for der har de hele året til disposisjon. I arbeidslivsfag utgjør byggfaget bare en del av faget. Dette, og det faktum at i valgfag har elvene selv valgt å jobbe med tre, gjør at det kan være en høyere motivasjon og innsats for trebygging blant elevene som har valgfag enn de som har arbeidslivsfag

Biri ungdomsskole har valgfaget produksjon av varer og tjenester. Dette innebærer at det elevene lager, også skal markedsføres og selges. Elevene må derfor tenke økonomi hele veien.

Biri ungdomsskole har en sløydsal, men den er forholdsvis liten (ca. 10 m2). For å kunne bygge noe litt større, har en utendørsavdeling blitt satt opp. Her er det uisolert, men elevene har tak over hodet, og her trenger man ikke være bekymret for å holde på med litt store ting og å bruke store verktøy.

Elevene har en forventing om at det skal være praktisk. Det er derfor lurt å velge en første oppgave som er enkel nok til at elevene kommer i gang nokså snart. Lærer Ole-Gudbrand Stubbene hadde også troen på at elevene liker å lage noe «ordentlig», noe stort. Han har derfor laget både blomsterkasser, søppelkasser og søppelskur med elevene. I grupper på omtrent fem, har elevene planlagt sammen, og laget skisser av det de skal lage. Deretter har de samarbeidet om å måle, sage, snekre og skru. De har fått lov til å «gyve løs på oppgaven» og jobbe selvstendig, for så å spørre om hjelp når de har behov for det.

Biri ungdomsskole har også et samarbeid med en videregående skole i nærområdet. Mot slutten av året får de besøke bygg- og anlegg på Gjøvik. Da er det andreårselevene på bygg- og anlegg som tar i mot ungdomsskoleelevene, viser dem litt rundt på verkstedene og gir dem opplæring og veiledning i de ulike teknikkene innen muring, tapetsering, maling, fuging av baderomsbelegg og sveising. Og alt dette får ungdomsskoleelevene prøve!

 

Froland ungdomsskole

Ved Froland ungdomsskole har de trebygging innenfor valgfaget teknologi i praksis. Sammen med lærer Rune Verås har elevene laget autentiske modeller av hus. På den måten har elevene lært om målestokk, beregning av vinkler og om husbygging.

 

Til toppen

VIL DU DELE DETTE?

Design i tre

Valgfag: Design og redesign

Elevene skal i løpet av valgfaget designe og utforme noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. Det rettes også fokus mot hvilken betydning valg av materiale og god design kan ha for miljøet.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter