Du har valgt:

Design i tre

Datastyrt fres

Utforming av skrin, og dekorasjon av lokk med datastyrt fresemaskin

Design og redesign 8. – 10. trinn

 

Innledning

I denne oppgaven skal elevene designe hvert sitt skrin av tre. Elevene skal selv definere bruksområde for skrinet, og med det som utgangspunkt bestemme skrinets størrelse og utforming. Lokket skal dekoreres ved hjelp av en datastyrt fresemaskin.

Denne oppgaven vil gi elevene erfaringer med bruk av verktøy og arbeidsmetoder med tre. Elevene får her lære to ulike teknikker: rett klink og utsparing. Disse sammenføyningsteknikkene gjør det enkelt for eleven å få til et pent resultat.  Og med bruk av en datastyrt fresemaskin, kan de lett utforme et fint lokk.

 

Datastyrt fresemaskin (CNC fresemaskin)

Det finnes mange måter å dekorere et skrin på. Fordelen med en datastyrt fresemaskin, er at resultatet blir nøyaktig og pent. Ved hjelp av en pc utformer eleven teksten og eventuelt mønster som hun/han ønsker. Lokket plasseres i fresemaskina, maskina «får beskjed» fra pcen, og riktig tekst og mønster freses inn i lokket.

Fresemaskiner finnes i mange størrelser. Til dette formålet har en liten, mobil fresemaskin tilstrekkelig kapasitet. Disse er overkommelige i pris, men det er likevel få skoler forunt å ha sin egen fresemaskin. Det finnes andre muligheter:

 • Kontakt de lokale opplæringskontorene. Ofte har de en mobil CNC fresemaskin som de kan ta med seg til skolen.
 • Kontakt videregående skoler, skoler for høyere utdanning eller bedrifter innen tømrer-/snekkerfaget. Kanskje kan dere komme på besøk og utføre fresejobben hos dem.

En oversikt over trevarebedrifter finner du her.

 

Mål

 • Elevene skal selv tenke ut hva skrinet skal anvendes til, og ut i fra det lage skisser, og planlegge materialbehovet.
 • Elevene skal bli fortrolige med bruk av ulike typer verktøy, og lære hva som er egnet arbeidsmetodikk med tre.
 • Elevene vil lære teknikker for utsmykning/design av skrinet, og å sørge for hensiktsmessig overflatebehandling.
 • Elevene skal oppleve at tre er et godt materiale å jobbe med, og at det kan gi fine produkter.
 • Elevene lærer å anvende matematikk i praksis i forbindelse med målinger og beregninger, og ved bruk av målestokk.

 

Tidsbruk 9 timer (6 x 90 min)

 

Utstyr

 • Planker, for eks. hobbyplater furu, 19 mm
 • Kryssfiner, for eks. furu, 4 mm
 • Datastyrt fresemaskin
 • Sirkelsag (ev. sag og hoggjern)
 • Pussemaskin (ev. pussepapir + kloss)
 • Drill med bits (ev. skrujern)
 • Hoggjern + treklubbe
 • Meterstokk, vinkel
 • Hengsler + skruer
 • Trelim + tvinger
 • Treolje
 • (Beslag for hengelås)

 

Slik lager du skrinet

For en mer detaljert beskrivelse, se her.

 • Sidene i skrinet består av fire vegger, der to og to må være like.
 • Sammenføyningene i hjørnene lages ved å skjære ut en rett klink i den ene planken, slik at den andre planken kan føyes inn i denne.
 • På alle de fire veggene lages en horisontal utsparing nederst. Her skal bunnen føyes inn. Bunnen kan lages av kryssfiner, som er tynnere enn plankene.
 • Etterpå må de ulike delene pusses.
 • Veggene og bunnen limes med trelim, og holdes sammen med limtvinger mens de tørker.
 • Lokket skal nå dekoreres. Her må du tenke gjennom hva skrinet skal brukes til og hvem som skal ha det. Kanskje er det også lurt å få med hvilket år skrinet ble laget? Tekst og eventuelt mønster lages i eget program på pcen.
 • Lokket plasseres i fresemaskina, og så gjør maskina resten!
 • Deretter festes lokket til skrinet ved hjelp av hengsler.
 • Avslutningsvis må hele skrinet smøres inn med treolje. Denne overflatebehandlingen sørger for at trevirket ikke tørker ut, og gjør dessuten vedlikehold enklere.

 

Kappe med sirkelsag.

Lage skrinet.

Tekst og mønster lages på pcen.

Lokket legges inn i den datastyrte fresemaskina.

Tekst freses inn i lokk

Ferdig frest lokk

Treolje

Så kan lokket festes til skrinet!

 

Til toppen

VIL DU DELE DETTE?

Praktisk trebygging

Valgfag: Teknologi i praksis / Produksjon av varer og tjenester

Elevene skal i løpet av valgfaget bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

De fleste skoler har skog i nærmiljøet, og med dette temaet kan elevene få en direkte referanse til bruk av ressursene våre, gjennom både teori og praksis. I tillegg vil de måtte reflektere over hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal foregå på en bærekraftig måte.

For bedrifter